• Kontrast:
  • Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
Witamy na stronie placówki
Jesteś tutaj:Start / Rekrutacja

Rekrutacja

 
2021-03-25

Szanowni Państwo,

Jutro, 26 marca 2021r., zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022. Listy będą wywieszone w siedzibie Przedszkola   
(zgodnie z  art. 157 ust. 2 pkt 2 i art. 158 ust. 1, 3 i 4 ustawy Prawo oświatowe)

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia poprzez złożenie stosownych dokumentów w  siedzibie Przedszkola do dnia 9 kwietnia 2021r. w godzinach pracy Przedszkola (7-17).
Niezłożenie dokumentu potwierdzającego wolę przyjęcia w tym terminie skutkuje usunięciem kandydata z listy zakwalifikowanych i utratę miejsca w Przedszkolu. Wzór potwierdzenia woli do pobrania na stronie internetowej Przedszkola  p9zak.szkolnastrona.pl/zakładka Rekrutacja

 

 

 2021-01-15
 
Na podstawie Zarządzenia nr 9/2021 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 15.01.2021 określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szk. 2021/2022
Wnioski wydawane będą w kancelarii przedszkola lub będą do pobrania ze strony internetowej: www.p9zak.szkolnastrona.pl w zakładce ”rekrutacja” od dnia 01  marca do 19 marca 2021r.
Przyjmowanie kompletnych wniosków z załączonymi dokumentami poświadczającymi spełnianie kryteriów (wymienionych we wniosku), będzie odbywało się w dniach 01 marca do 19 marca 2021 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA DNIA 19 MARCA 2021r.
 
Lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zostanie ogłoszona dnia 26 marca 2021r.
Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola, będą zobowiązani pisemnie potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do dnia 09 kwietnia 2021r.