• Kontrast:
  • Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
Witamy na stronie placówki
Jesteś tutaj:Start / Dla rodziców

Dla rodziców

2021-04-22

Dyżur wakacyjny

Przedszkole nr 9 w Zakopanem będzie pełniło dyżur wakacyjny dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkolaw terminie od 01 lipca do 13 sierpnia 2021 w godz. 700- 1700.  

Ze względu na planowany w lipcu remont w jednym skrzydle przedszkola (łazienka i pomieszczenie porządkowe) liczba miejsc w naszym Przedszkolu w dniach od 1 lipca do 23 lipca będzie ograniczona (2 grupy po 25 osób). W pozostałych dniach, od 26 lipca do 13 sierpnia (4 grupy po 25 osób).

W dniach od 16 sierpnia do 31 sierpnia 2021 przedszkola Miasta Zakopane będą nieczynne.      

ZAPISU  DZIECKA  NA  DYŻUR   DOKONUJĄ  RODZICE

w  Przedszkolu nr 9 w Zakopanem przy ul. Sabały 10

w dniach od 26 kwietnia –  14 maja 2021

2021-04-09

W związku z przedłużeniem czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do dnia 18.04.2021r. Przedszkole nr 9 nadal będzie organizowało opiekę stacjonarna na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy: a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek – ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

Przedszkole pracuje w dniach od 29 marca do 16 kwietnia w godzinach 8.00-16.00

 

2021-03-29

Drodzy Państwo,

Od  dzisiaj pracujemy zgodnie z

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na mocy  którego, 

"4. Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy: a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek – ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

Przedszkole pracuje w dniach od 29 marca do 09 kwietnia w godzinach 8.00-16.00

 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26.03.2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 26.03.2021r. Dz. U. z 2021 r. poz. 561)