menunewsletter
Logo BIP
  • Odwiedziło nas: 61805 osób
  • Do końca roku: 72 dni
  • Do wakacji: 249 dni
Sobota, 2018-10-20
Imieniny:
Ireny, Kleopatry

Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

 

 

  

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu nr 9 w Zakopanem ul. Sabały 10:

  1. Przedszkole nr 9 w Zakopanem gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego w celu realizacji zdań statutowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Przedszkola nr 9 w Zakopanem.
  3.  Przedszkole co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
  4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  6.  Przedszkole nr 9 nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
  7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Dyrektora Przedszkola nr 9 w Zakopanem z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie Przedszkola nr 9 w Zakopanem. Kontakt pocztą elektroniczną:  p9zak@wp.pl lub listownie pocztą tradycyjną.

 

 


 

 

 

  

Międzynarodowy Dzień Szefa Kuchni

Jemy, żeby żyć. Jemy, bo lubimy. Jemy dla towarzystwa. Żeby zaspokoić głód. Czasem, żeby zagryźć smutki. Nieraz w pośpiechu, albo wręcz celebrując każdy kęs. Właściwie z okazji każdego święta ludzie spotykają się, by coś razem zjeść – zauważyliście to?

Międzynarodowy Dzień Szefa Kuchni
czytaj więcej

Pliki do pobrania